Byutvikling, bykultur og bymiljø siden 1811

Spesialdesignet vindjakke

Vi selger vindjakker med Oslo Byes Vel sin logo på ryggen. En perfekt jakke nå som høsten blåser deg i nakken og vi går mot kaldere tider. 

Lederen: Kunstskatter uten navn

"... Nina Sundbye, ja selv Henry Moore er bare eksempler på mange kunstnere bak skulpturer som står der uten beskrivelse i hovedstaden."

Kjøp Oslo byleksikon

En omfattende samling om alt fra nedbygde løkker, utparsellerte gårder og forsvunne gater til sabotasjeaksjoner under annen verdenskrig.

Nyheter fra Oslo Byes Vel