Byutvikling, bykultur og bymiljø siden 1811

Ny samarbeidspartner

Vi informerer våre medlemmer om at Oslo Byes Vel kontingenten fra nå av  blir håndert av ZUBARUS medlemskapsservice. 

Lederen: Wergeland på hospitalet

Mer enn 100 år før Oslo Byes Vel spilte en avgjørende rolle for å redde den enorme tømmerbygningen fra destruksjon, skjedde et sammentreff.

Kjøp Oslo byleksikon

En omfattende samling om alt fra nedbygde løkker, utparsellerte gårder og forsvunne gater til sabotasjeaksjoner under annen verdenskrig.

Nyheter fra Oslo Byes Vel