Byutvikling, bykultur og bymiljø siden 1811

Ny samarbeidspartner

Vi informerer våre medlemmer om at Oslo Byes Vel kontingenten fra nå av  blir håndert av ZUBARUS medlemskapsservice. 

Lederen: Wergeland på hospitalet

Mer enn 100 år før Oslo Byes Vel spilte en avgjørende rolle for å redde den enorme tømmerbygningen fra destruksjon, skjedde et sammentreff.

bilde.JPG

Velkommen 2017

Husk å melde deg på Oslo Byes Vel sine medlemsaktiviteter våren 2017. Det blir fort fullt!

Nyheter fra Oslo Byes Vel